สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ไพร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน อบต.เมืองเดช ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33    

[ 15-01-2567 ] Hits:471

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายนิพนธ์ พื้นชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหารพนักงาน อบต.เมืองเดช ได้เปิดโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ไร่นาสวนผสม นายจรัญ ปลอดภัย หมู่ที่ 32 บ้านร่องรวมวุฒิ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จัดโดย งานวิชาการเกษตรสำนักปลัด อบต.เมืองเดช #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ...

[ 10-01-2567 ] Hits:252

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการ

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ด้วยการนำของนางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช ได้เปิดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จัดโดย กองสวัสดิการสังคม อบต.เมืองเดช #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร 045-251760 ต่อ 33    

[ 28-12-2566 ] Hits:326

กิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 นางสุจิตรา พาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.เมืองเดช พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป จ้างเหมาบริการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ภายใต้หัวข้อ "ขัยขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ" เมาขับ จับติด EM เพภื่อตักหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ณ ศูนย์ประสานงานวัดแสงเกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี #งานวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักปลัดฯ โทร...

[ 28-12-2566 ] Hits:429

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ